Kaltërsia e skuqur The reddish azure

Kaltërsia e skuqur
Në këtë muzg
edhe dielli i skuqur në largësi
më bën ta kthej mendjen
prapë tek ti.

Në një çast
mbyll sytë!…
një pulëbardhë
fluturon aty pranë.
Në veshin tim
klithma e saj
më rikujton
ato mbrëmje
kur shëtisnim
dhe sodisnim
perendimin e diellit
dhe thonim se
dashuria e jonë
kurrë nuk do të perendojë!!

Buzë detit,
jam edhe sot
dhe sodis
atje larg, diku mbi det
ku hëna e lë shkëlqimin e vet
sikur sytë e tu
që ende shkëlqejnë
në kujtesën time.

Ahmet N Murati

The reddish azure

In this dusk
Even the sun is red far away
makes me think
again of you

In a moment
I close my eyes!…
a seagull
flies close to me.
In my ear
the seagull’s squall
recalls me of
those nights
when we wandered
and gazed
sunsets
and we used to say
our love
will never end!!

In seashore
here I am again
and I gaze
somewhere far away, somewhere on the see
where the moon leaves its splendor
just like your eyes
that still shine
in my memories.

Ahmet N Murati

April 15th, 2002
Prishtina
(translation on 25/08/2007)

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: