Lëshim sigurie në Adobe Flash

Për shkak të një lëshimi në Adobe Flash 0-Day exploit rekomandohet largimi i Flash nga kompjuteri.

Për Windows
Uninstall flash player

Për Mac OS:
Mac OS X, version 10.6 and later: uninstall_flash_player_osx.dmg
Mac OS X, version 10.4 and 10.5: uninstall_flash_player_osx.dmg

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: