Mendoni të aplikoni për bursë për studim jashtë vendit, por nuk jeni të sigurt se si ta shkruani një CV, Cover letter, dhe si të përgatiteni për një intervistë të sukseshme për konkurimet tuaj si në nivelin themelore (Bachelor), Master si dhe doktoraturë (P.h.D).

11059964_518587354964035_5610697447603005025_n

Duhet ta dërgoni një emali që përmbanë të dhënat emri, mbiemri, posta elektronike (e-mail) si dhe ta zgjedhni nivelin e studimeve që doni ta ndiqni në postën elektronike wespeakscience@gmail.com.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.