Për shkak të problemeve të shumta që kanë ndodhur që dje me Facebook​ si dhe sot që ndodhi rasti që prej orës 11:00 deri në ora 15:00 nuk ka funksionuar fare jo vetëm në Kosovë por në shumë vende të BE-së si dhe në disa vende të SHBA-së.

Me anë të Google DNS Facebook punon më mirë
Me anë të Google DNS Facebook punon më mirë

Imazh i adaptuar nga https://downdetector.com/status/facebook/map/ Datë: 29.09.2015 20:29

Imazh i adaptuar nga https://downdetector.com/status/facebook/map/ Datë: 29.09.2015 20:29

Siç shihet në hartë e mësipërme tani për tani zonat që kanë ngjyrë të verdhë janë paraqitur shumë persona që kanë raportuar se kanë probleme me Facebook.
Ndërsa gjatë ditës së sotme ka mundësi të ketë ndodhur për shkak se në SHBA kanë mbaruar adresat e IPv4 e janë duke kaluar në IPv6.

Shembull i IPv4 dhe IPv6
Shembull i IPv4 dhe IPv6

Gjatë ditës së djehshme Facebook kishte probleme të brendshme ku pjesa kryesore e Facebook Graph API nuk përgjigjej fare.
Ndërsa tani për tani Facebook hapet por një pjesë e tij nuk është duke ardhur fare. Në fushën e zhvillimit të programeve njihet si stylesheet. Kjo e bënë që një ueb faqe të paraqitet siç e shohim normalisht. Nëse kjo nuk shkarkohet, nuk vjen kur e hapim facebook nga atëherë e kemi këtë pamje

Facebook pa makiazh

Ndërsa personat të cilët nuk e kanë fshirë dosjen e përkohshme të internetit si njihet si cashe atëherë këto shtresa të stilit nuk mungojnë nga sistemi (kompjuteri) atëherë pamja do të duket si normalish në vijim
fb
Facebook me makiazh.

 Skedarët problematikë që nuk vijnë e që e prishin si funksionalitetin e Facebook si dhe të pamjes së facebook janë këto

Ku shihet që një skedarë JavaScript, 2 imazhe të tipit Graphics Interchange Format (GIF) si dhe dy shtresa të stilit nga serveri https://static.xx.fbcdn.net.

Pa u rregulluar problemi me këtë server nga vet ana e Facebook Inc. nuk mund të bëjmë asgjë në mënyrë legale përveç nëse bëjmë tweaking ose hacking të sistemit.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: