Plasohet El Capitan, tani mund ta shkarkoni dhe ta instaloni falas.

Mjafton të shkoni në AppStore klikoni te Update dhe aty në pjesën e sipërme ju del Free Upgrade.

Klikoni aty dhe procesi fillon

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: