Për ty

Kam ikur kthinave e
laqeve të pakalueshëm
Të të gjeja ty
Ti që më kishe ikur
Duke ndjekur shkëlqimin e Hënës
E veshur në petkun e të Përhiturës
Por, dielli të solli mu këtu,
pranë shtëpisë së
ëndrrave të dashurisë

For you

I escaped the alcove and
the impassable traps
To find you
You who’d gone
Following the brightness of the moon
Dressed in the gray garb
But the sun brought you right here,
near the house of love dreams

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: