Së fundi është vërejtur që në Facebook videot po fillojnë sapo a kesh atë brenda kuadrantit të ekranit. Nëse kjo ju pengon atëherë hapeni vjegëzën në vijim:

https://www.facebook.com/settings?tab=videos

Auto reporduktimi i videove në Facebook

Dhe te Auto-Play Videos në fund ku këtu shihet “Off” klikoni dhe zgjedhni opsionin që iu përshtatet. Nëse doni t’i ndalni vet reproduktinmin e videove atëherë zgjidheni opsionin “Off”.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: