Keni problem me kapacitet të mëdha të dokumenteve por përtoni t’i gjeni ato duke shfletuar një nga një dosje (directory).
Këtë program e zhvillova me anë të ca kodeve nga interneti por të përmirësuara pak që të përshtatet qëllimit tim dhe e shihni se cilat dosje janë me GB e cilat me MB.
Programi mund të shkarkohet nga vjegëza në vijim dhe është falas për përdorim: File Utils

Është e arkivuar me WinRAR, në rast nëse nuk e keni mund ta shkarkoni atë nga http://rarlabs.com

Pasi që ta keni përfuar (ekstraktuar) arkivën kur doni ta nisni programin ju pyet a doni ta ekzekutoni a jo programin. Nëse doni shtypni Yes.

Përdorimi i tij është i thjeshtë:

  • së pari duhet ta shkruajmë Shtegun fillestar ku mund të fillon si c:\ ose d:\ e pastaj aty automatikisht listohen dosjet e particionit,
  • pastaj klikoni te pulla “Numëro skedarët”  dhe me këtë rast paraqiten të dhënat e skedarëve që i posedon në atë dosje të përgjedhur,
  • të dhënat janë të renditura sipas kapacitetit të tyre.

fileutils

Programi ofron këto operacione.
fileutils-operacionet

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: