Dridhje toke në zonën e Bulqizës

Dy termete ndodhën në ditën e sotme në zonën e Bulqizës. Termeti i parë ndodhi në orën lokale në 07:29:27 i cili ishte me intensitet 3.3 shkallë dhe me thellësi prej 2 km, ndërsa termeti i dytë ndodhi në orën lokale 07:26:19.7 i cili ishte me intensitet 5.0 shkallë dhe me thellësi 10 km.

Magnitude M 3.3
Region ALBANIA
Date time 2015-11-01 06:20:27.3 UTC
Location 41.36 N ; 20.22 E
Depth 2 km
Distances 34 km E of Tirana, Albania / pop: 374,801 / local time: 07:20:27.3 2015-11-01
14 km S of Bulqizë, Albania / pop: 11,212 / local time: 07:20:27.3 2015-11-01

467648.local

Magnitude ML 5.0
Region ALBANIA
Date time 2015-11-01 06:26:19.7 UTC
Location 41.37 N ; 20.22 E
Depth 10 km
Distances 34 km E of Tirana, Albania / pop: 374,801 / local time: 07:26:19.7 2015-11-01
14 km S of Bulqizë, Albania / pop: 11,212 / local time: 07:26:19.7 2015-11-01

467650.local

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: