Nëse keni pas rast të shihni reklama të padëshiruara në dritaren e Skype një nga mënyrat më të lehta për ta bllokuar këtë është ta hapni skedarin hosts nga
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
por me privilegje administrative pasi që nuk ju lejon ta ruani

 

Aty e shtoni rreshtin në vijim

127.0.0.1:8084 https://apps.skype.com

edhe me këtë sa herë që skype tenton të kyçet te kjo adresë kompjuteri ia referon adresën e dhënë dhe nuk merr asnjë përgjegjje dhe rrjedhimisht reklamat e padëshiruara më nuk dalin.

 

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: