Ëndërrat

Xhaxhi, sa kushtojnë ëndërrat?

Iu përgjigja:
Xhaxhit, ëndërrat nuk mund të shiten e as të blihen edhe po ta kishe gjithë pasurinë e botës.

Ajo përsëri:
Po, ëndërrat sa peshojnë?

Iu përgjigja:
Pesha e ëndërrave është sa e gjithë gjithësia, por aq e hollë si një fije teli të imtë, si një shtresë alumimi e zhurbosur, e tillë që përdoret në kuzhinë. Po re në të në një shtresë të sheshtë do të pash ëndërra të mira, të lumtura që zgjasin pak, por aty këtu ka edhe ëndërra të pakëndshme, që duket se zgjasin për një kohë të gjatë.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: