Do ta tërheq shpirtin tim zvarrë

Do ta tërheqë shpirtin tim zvarrë
Nëpër çarjet e tokës,
Avull i kuq del nga llava
M’i zbeh sytë
Dhe me gjithë pafuqinë do të shpërthejë
T’i ndal gjithë ata shpirtra
Që u treten në avujt e gjakrave të përmbysur
Në pluhurin e tokës sime, që m’i zë sytë
E bie në tokë,
Ngrihem dhe prapë filloj të ecë
Por këmbët s’më mbajnë
Ulë sytë dhe shoh….
tokë që dridhet dhe rënkon
“Ç’u bë me zogjtë, iu pre cicërima mu në lindje!?”
Një aromë më tërheqë në një drejtim të panjohur të pafund,
Por unë prapë me gjithë pafuqinë time iu kundërvë
Kridhem në një lumë ngjyrë kuq,
me rrjedhë kah drejtimi i panjohur pafund,
nuk di a është Akeroni
apo
avulli i gjakrave të përmbysur
u kondensua me lymin e këtij lumit të kuq,
ngreh kokën shoh…
qiell por nuk shoh diell,
gishtërinjtë e mpirë më digjen
se diell e kisha nën
do të zhytem edhe më tej
në oqeanin e lotëve
të arrijë në piedestalin më të lartë
t’ua marrë amanetin e tyre të pa thënë

I’ll draw my soul skid

I’ll draw my soul skid
Through the cracks of the earth,
Red steam emerges from llava
Bring dull eyes
And with all powerlessness I will explode
To stop all those souls
That were dissolved into the overthrown bloods’s vapor
In the dust of my land, that occupies my eyes
Ant I fall in land,
Arise and start to walk again
But my legs are not keeping me up
I look down and I see….
earth quaking and moans
“What’s the matter with the birds, their tweet was cut just after they came to life?”
A flavor draws me into a the infinite unknown,
But I still with all my powerlessness oppose
I dip in a river of red color,
with flow direction toward the unknown infinites
I do not know whether it is Acheron
or
Steam of the overthrown bloods
was condensed into silt of this red river,
I head up my head and look …
heaven but do not see the sun,
my numb fingers burning on
the sun was under
will sink further
in the ocean of tears
reach higher step
them take their will that they haven’t said

Ahmet N Murati

2001, Gjilan

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: