Fluturat e kohës

Ndihem i thyer
Në përmbajtje të pakuptimta
Mundohem të gjejë fillimin
Por më del që fundi
është i parashikuar
të zgjasë aq kohë
deri sa të ngritem
të ndal rrjedhën e kohës
në kahje të papërsëritshme

Akrepat e orës ecin ngadalë
të përputhen dy herë në ditë
më ngacmojnë
si të ishin me qëllim të lëna aty
sekondat kalojnë koha valvitet në ta
sikur të ishte flutur
Flutur që nuk shihet lehtë
se flatrat e saj valviten
bashkë me valët e kohës që s’ndalet kurrë

Në fund ngrihem
Shoh ç’mund të bëjë
kohën e ndala për një çast
E u lumturova shumë
se e pash fluturën që fluturon
me valëvitjet e kohës

Ç’ngjyra kishte
shpirtin ta qetësonte
po sikur ta shihnin të tjerët
sa mirë do të bëhej
Të gëzonin të gjithë
Lumturitë e kohës 

The time’s butterfly

I feel broken
In nonsense content
I try to find the beggining
But the end comes
is estimated
take as long
rise until
to stop the flow of time
in the unique direction

The clock hands move slowly
match two times a day
tease me
order as they were left there
spend time in seconds to wave
if it was fleeting
Butterfly not easily seen
that its wings flow
along with the waves of time that never stop

At the end I stand up
See what to do
time I stopped for a moment
I felt so happy
I saw the butterfly that flies
with flutters of the time

What colors it had
to calm the soul
how to be seen by others
how well will become
All of would enjoy
The joy of time

Ahmet N Murati © 2010
April 25, 2010 at 1:57am

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: