Më fal…

Më fal, duket …
të jetë gjëja më e vështirë
për tu thënë
Por, zonjë, më beso
të desha unë njëherë
por ajo kohë ka flutuar larg
Dhe më jo
Jo, jo, unë po ec tutje
me hapa gjigand
drejt vendeve
që ne duket t’i kemi anashkaluar
por “ne” tashmë është e zhdukur
në diçka të paprekshme
diçka boshe

I’m sorry…

Sorry, seems …
to be the hardest thing
to be said
But, lady, believe me
I loved you once
But that time flew away
And no more
No, no, I’m moving forward
With giant steps
Toward the places
We kinda missed them
But the “we” now it is disappeared
Into something non tangible
Something void

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: