rounded_corners

  1. Harta e rajonit me theks në Greqinë e vitit 1847. E punuar nga

   Ami Boué
   (Mars 16 1794 – Nëntor 21 1881),  gjeolog austrian, i lindur Hamburg, dhe ka pranuar edukimin e herëshëm të
   tijë aty dhe në Gjenevë si dhe Paris. Në këtë hartë shqiptarët janë ndarë edhe sipas fesë që kanë pasur në atë
   kohë.  
   Ami Boué
   (March 16th, 1794 – November 21st, 1881), Austrian geologist, born in Hamburg and his first education he attended
   in Geneva and Paris. In this map, the Albanians are divided by the religion that they have had at that time.die-ethnographische-karte-von-ami-boue-1847
  2. Harta Mbishikimi etnografik i Orientit Evropian e përmbledhur nga Gjeografi 1876.
   Heinrich Kiepert

   The map with entographic overwriting of European Orient gathered in 1876

   ethnographische_ubersicht_des_europaischen_orients_-kiepert_heinrich_btv1b84913924

  3. Popullata e Turqisë evropiane e punuar nga
   Population of Europan Turkey done by
   Guillame Lejean,
   Otto Feliz Kanitz and the
   Karl von Czoernig-Czernhausen

die-ethnographische-karte-von-elisee-reclus-1876-by-lejean-kanitz-und-de-czoernik

 • Die ethnographische Karte von Carl Sax (1877)
  Karta etnografike e Karl Saks (1877)
  Etnographical map of Carl Sax (1877)
  die-ethnographische-karte-von-von-sax-1877

 

 

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: