Chart

Të dhënat e orës 00:58 datë 24 Tetor 2017

Siç vërehet nga votat të vlefshme kemi 1995 votues më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. LDK ka fituar 296 vota të reja, Vetëvendosja i ka fituar 3894 vota ndërsa PDK i ka humbur 3330 vota që nga Zgjedhjet Lokale të vitit 2013.
Statistikat e Zgjedhjeve Lokale 2013 - 2017_2

Të dhënat e orës 17:19:42  datë 23 tetor 2017Statistikat

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: