DOz0e8yX4AAPkvE
Tesla Roadster

Tesla Roadster ka pako bateri 200kwh dhe me të mund të arrijë ta përshkruaj distancën prej 1000 km ose 620 milje. Musk deklaron që kjo veturë mund ta arrijë nga zero në 100 kmh në 2 seconda përkatësisht nga zero në 60 milje në 1,9 sekonda.

roadster_interior
Enterieri i Roadster

 

 

semi_interior_overview
Pajma e enterierit të kamionit

 

Kamioni i Tesla Semi është në gjendje t’i bëjë 804.672 km (500 milje) me një mbushje të vetme të plotë. Ai mund ta arrijë shpejtësinë 100 kmh brenda 6 sekonda, në pjerrtësi 5% shkon deri në  100 kmh, 63 mph. Kamioni e ka aftësinë e konvejerit dhe me të ulen shumë shpenzimet. Prodhimi i kamionit Tesla Semi do të fillojë nga 2018.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: