Nuk shkon

Nuk shkon kjo natë e errtë
pa parë sytë e tu
Nuk vijnë sekondat me rend
por të stukura nën lakoret e kohës
që shpërndahen në skajet
e orës së rërës

Nuk mund të rri pa ty
ashtu siç nuk rrinë peshqit pa ujin
Më s’më rrihet vet
Më s’më pihet as kafja vet
Pra e dashur, dua të jem
pranë teje sot e përgjithmonë.

It doesn’t make sense

This night doesn’t make sense 
without seeing your eyes
The seconds do not flow accordingly
but stuffed under the time curves
that are spread in the borders
of the hourglass

I can’t stay without you
as like as the fish can’t stay without the water
I can’t stay alone
any long neither the coffee is drinkable
so, my love, I want to be
close to you today and forever.

 

 

 

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: