Në shumicën e rasteve i kemi shumë fjalëkalime të ruajtuara në Google Chrome por është pak e vështirë të merret fjalëkalimi edhe pse e di fjalëkalimin e kompjuterit.

Këtë program e kam zhvilluar në C# dhe si të hapet i liston të gjitha fjalëkalimet e ruajtura në Google Chrome. Te kolona Password nuk shihet fjalëkalimi aktuar por janë thjeshtë një grumbull ylla të vendosur. Nëse klikoni dy herë mbi një rresht atëherë ju paraqitet një dialog Windows Login që ta jepni Nofkën dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse janë të sakta atëherë fjalëkalimi i llogarisë së përzgjedhur kopjohet në Clipboard the pastaj mund ta ngjitni me Paste në fushën e fjalëkalimit. Por, pasi që të kyçeni fshijeni fjalëkalimin nga Clipboard duke kopjuar diçka tjetër.

Chrome Passsword Decrypter

ChromePasswordDecrypter

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: