Prija e duhanit në përmasa drastike

Marketingu i duhanit duhet të ndalohet që as në gazeta, mediume radio apo televizive, ueb faqe dhe shkelësit duhet të dënohen me 5 vjet burg efektiv pa leje për t’iu zvogëluar dënimi. Dënimet për lokalet që pihet duhan duhet të jeni 1) dënimi i parë 5’000.00 €, 2) i dyti 10’000.00 €, 3) i treti 25’000.00 € dhe mbyllja e përhershme e lokalit si dhe ndalim i ushtrimit të asaj veprimtarie – shërbime.
Ndërsa për duhanpirësit duhet të krijohen zona të veçanta e që tymi të digjet edhe një herë që të mos mbetur asgjë. Këto zona duhet të jenë 5 km larg nga vendbanimi.

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: