Learn German with Anja

Zonja Anja ofron kurse gjuhe gjermane që nga niveli A1 deri në B1

Kanali i saj është ky në vijim

Kliko këtu për ta hapur Learn German with Anja

Easy German

Për ata që e dinë gjuhën angleze dhe duan ta mësojnë gjuhën gjermane, ky kanal në videot e tyre i publikojnë titrat në gjuhën gjermane dhe angleze si në rast që folësit bëjnë gabime gjatë të folurit në titra korrigjohet shkrimi në gjuhën gjermane. Mirëpo, këtu flasin me shpejtësi normale në gjuhën gjermane dhe ky kanal u rekomandohet pasi që e keni arritur B1.

Kliko këtu për ta hapur Easy German

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: