Buxheti ynë

Ne kur angazhojmë dikë në punë i rrimë te koka dhe e shohim si punon, të punojë mirë e mbajmë në punë, punon keq e largojmë. Gjithashtu edhe te puna e politikanëve njësoj është, tatimet, TV, akcizë etj, që i paguajmë krejt shkojnë në buxhet të shtetit. Buxheti është i shtetasve e jo i politikanëve. Ne i angazhojmë ata që mendojmë se do të administrojnë pasurinë tonë, buxhetin tonë, e nëse nuk e ruan, zhvillon më tutje atëherë edhe politikani duhet ndërruar sikurse punëtori i thjeshtë.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: