Pyetjet e shpeshta

Në bazë të zhvillimeve aktuale në lidhje me përhapjen e COVID-19 KVR është e mbyllur.

Si e përfitojë një termin zëvendësues?

Kur të jetë hapur Enti për të huajt përsëri.

Lejeqëndrimi/Viza më skadon. Tani çfarë?

Ne ju dërgojmë një çertifikatë në lidhje me lejeqëndrimin tuaj. Kjo vlen deri sa të jetë hapur përsëri Enti për të huajt përkatësisht deri te termini i juaj i ri.

Keni ardhur me një vizë ose si një qytetar i privilegjuar ose keni udhëtuar pa vizë legale dhe tani për tani nuk keni asnjë llojë të lejeqëndrimit?

Ju lutem na kontaktoni përmes e-Mail (auslaenderbehoerde.kvr@muenchen.de). Ne ua dërgojmë një çertifikatë në lidhje me Lejeqëndrimin tuaj.

Ju doni ta tërhiqeni Lejeqëndrimin elektronik (eAT)?

Sapo kjo të na ketë arritur, ne e dërgojmë këtë përmes postës në shtëpinë tuaj.

Ju keni një pasaportë të re?

Lejeqëndrimi i juaj i vjetër qëndron i vlefshëm. Mbani me vete pasaportat tuaja të vjetra dhe të reja. E keni dhënë pasaportën e vjetër ? Atëherë na kontaktoni përmes Formularit kontaktues në internet. Ju e pranoni një çertifikatë .

Keni një punëdhënës të ri?

Na dërgon këto dokumente përmes postës ose Email auslaenderbehoerde.kvr@muenchen.de

  • Formulari „Deklarimi i punësimit“
  • Kopja e Lejeqëndrimit  me Fletën shtesë  që ka të bëjë Etiketa përcjellëse
  • Kopja e Kontratës së punës
  • Kopja e Pasaportës
  • Vendimi i ndërprerjes së marrëdhënies së punësimit nga punëdhënësi paraprak

Ju duhet një Deklaratë e zotimit? Ju duhet të aplikoni për një Lejeqëndrim?

Ju lutem për kuptim, që ne deri në një rast të ardhshëm nuk mund ta ofrojmë këtë.

E keni humbur vendin e punës?

Na dërgon këto dokumente përmes postës ose Email auslaenderbehoerde.kvr@muenchen.de

  • Vendimi i ndërprerjes së marrëdhënies së punësimit
  • Gjendja e llogarisë së bankës
  • Dëshmi për një Sigurim shëndetësor përgjatë pa punësisë suaj.

 Pastaj ju do të merrni një Shkrim për kërkim pune për 6 muaj

Të tjerat

Në të gjitha rastet e tjera, ju lutemi kontaktoni telefonin tonë të shërbimit 089/233-96010 ose dërgoni një email te auslaenderbehoerde.kvr@muenchen.de.

 

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: