Telegrami i përbaltosur

Telegrami i përbaltosur

Ta dërgova një telegram, por nga ty nuk mora asnjë lajm
ku je tretur që aspak nuk bëzan
cila valë deti të ka marrë
e nuk di të të kthen përsëri këtu

Në iksha edhe unë do ndjek valën
të më dërgojë në një vend ku nuk kam qenë kurrë
e as nuk e kam menduar se do shkoja
por më mirë të mos rri në vende të njëjta
ku ishim, ku kaluam ditë e netët pa gjumë, pa gjurmë
kështu të iki larg prej ku jam
se pa ty s’më jetohet në këto vende
në këtë dhomë që më sillet
e nuk rri as ajo në vend

Nis edhe një letër
Por ajo arrinë në adresë pa emër, pa numër
E ngelur në vendin e postës të shtëpisë
Sikur s’ka kush ta lexojë
Po ku ka ikur lexuesja e kësaj letre
mos vallë letra ka ngecur në eter
e nuk mund ta gjejë lexuesen
se aty askush nuk rri
përveç shpirtrave të lirë
e shpresoj të mos kesh arritur aty
se nuk di ç’të bëjë më
mjafton të di se diku je gjallë

The tailed telegram

I sent a telegram, but you do not got no news
where have you gone and you do not say anything
which sea’s wave had taken you
and I have no idea if it brings you back here

If I would run away I would follow to wave
to send me at place I never been earlier
nor I thought i would go there
but, it is better not to be around same places
where we have been,
where we spent sleepless days and nights, without traces
therefore to go away from the place where I am

I have no desire to live in these places without you
in this room that is pottering
and it is not sticking to a place

I send another letter
But it reaches at the address with no name, no number
Stuck at the post box of the home
As there was no one to read it
But where is gone the reader of this letter
maybe the letter is stuck in the ether
and it can’t find the reader
because no one stays there
only the free souls
and I hope you haven’t reached there yet
because I have no idea what to do any longer,
it is enough to know that that you are somewhere alive

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: