Stoqet e Tesla do të ndahen në raport 1/5. Çka do të thotë kjo. Kush ka blerë tashmë stoqe të Tesla shuma e stoqeve di të ndahet në pesë pjesë. Për shembull kush e ka pasur 1 stok do t’iu bëhen 5 stoqe. Çka do të thotë kjo. Çmimi 1500+$ do të ndahet në pesë vende pra parimisht shuma e githmbarshme do të jetë 1500+ $ po si stok rreth 300 $.

Kjo jep mundësi të tjerëve të mund të blejnë edhe më shumë stoqe të kompanisë pasi që çmimi mbi 1500$ është shumë i paarritshëm.

Tesla Stock one Week
Tesla Stock one Week

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: