Pasi që u bë përditësimi i Android 11Samsung Galaxy S10 u vërejt që nuk mund të kyçesh më në rrjetin pa tela Wi-fi.

Sot, në mëngjes hulumtova dhe e gjeta zgjidhjen e problemit.

Së pari duhet ta keni fjalëkalimin e rrjetit Wi-Fi dhe ta ndërroni disa nga cilësimet e tij.
Te rrjeti duhet ta mbani pak rrjetin Wi-Fi dhe iu del një listë me opsione duhet ta zgjidhni Manage Network Settings nëse e keni në Anglisht telefonin, Netzwerkeinstellungen verwalten në Gjermanisht apo Menaxho cilësimet e rrjetit në Shqip.

Pastaj klikoni Advanced, Fortgeschrittene, Avancuar

Në fund është pjesa e MAC adresës. Fillimisht në Android ka qenë që të gjenerohet vazhdimisht një MAC adresë e re. Por për ta zgjidhur problemin e pamundësisë së kyçjes në Wi-Fi me Android 11 duhet ta zgjidhni Phone MAC Address, Telefon MAC-Adresse, Adresa e telefonit MAC

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: