Së pari duhet ta shkarkoni programin për vlerësimin e kompjuterit tuaj. Për më shumë lexojeni update on Windows 11 minimum system requirements and the pc health-check-app

Kompjuteri i juaj duhet të ketë Modulin TPM 2.0 sepse pa të nuk është i mundur instalimi direkt i Windows 11.

Pastaj nëse keni kartelë grafike Nvidia 550 TI duhet t’a fshini driverin e saj pasi që ndodhi probleme të shumta siç shihet BSOD

Pasi që t’a kaloni këtë pengesë është pengesa tjetër që Oracle Virtualbox duhet t’a çinstaloni pasi që versioni paraprak nuk punon në Windows 11 deri sa Oracle t’a bëjë një version të ri.

Pasi që të kryhet i tërë procesi

Instalimi i Windows 11

Më në fund pasi të riniset kompjuteri ju mund të kyçeni përmes PIN Kodit tuaj

Forma e kyçjes me anë të Pin kodit

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: