Kujtime

Unë me vetëdëshirë kam dal në qytet që nga mosha 3 vjeçare që t’a blija gazetën ditore Rilindja që atëbotë shtypej në Prishtinë.

Ende më kujtohen shkronja të kaltërta të titullit Rilindja si dhe disa nga temat që shqyrtoheshin. Më kanë pyetur disa persona se a mbajë mend diçka nga ajo kohë u pata thënë që më kujtohet që Peres de Quelar ish sekretar i OKB-së deklaronte për krizën Izrael Palestinë.

Mbajtja në mend e informacionit të tilla që nga mosha 3 vjeçare është shumë kritike pasi që shumë psikologë thonë se është e pamundur të lexohet një gazetë nga një tre vjeçar dhe të arrijë t’a kuptojë shkrimin.

Nga ana tjetër, përgjatë shkollimit fillor siç ma tha para dy viteve një nga nxënësit që ishim të të njëjtës lagje që unë përgjatë shkollimit gjithnjë mësimet i kam thënë me fjalë të mia e Jo si ishte në libër. 9

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: