Ku mund të gjenden dhoma, banesa ose shtëpia në Gjermani me qëra apo blerje

Shumica e njerëve që arrijnë në Gjermani shtronjë pyetje të ndryshme e ndër to gravitojnë pyetja për një vend banimi. Në të shumtën e rasteve ata persona nuk e flasin gjuhën gjermane dhe rrjedhimisht mund të bëhen lehtë viktimë e mashtrimit në internet. Marrja me qira mund të jetë e pakufizuar ose e kufizuar rëndom në gjashtë muaj. Ka mundësi zgjatje të kontratës. Nëse e ke nënshkruar një kontratë qiramarrje qiradhënësi nuk mund të të jep kontratë të re.

Për këtë arsye shumë shpesh iu jam përgjigjur me shkrimet e ueb ku mund të gjenden vend banimi për të jetuar. Se a je një person i vetëm apo i martuar pa fëmijë apo me fëmijë e përcaktojnë kriterin kryesor se në çfarë vend banimi do të jetoni. Për persona të vetëm që mund të jetojnë në apartement apo shtëpi të ndarë në dhoma me kuzhinë të përbashkët atëherë wg-suche.de , wg-geschucht.de dhe ebay-kleinanzeigen.de/, për persona të martuar që duan të jetojnë vet atëherë rekomandohet që në ueb faqet si immoscout24.de, dhe immowelt.de/.

wg-suche.de , wg-geschucht.de mund të kërkohet për dhoma në shtëpi ose banesa ndërsa në https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ këtu mund të kërkosh çdo gjë por edhe shtëpi ose banesa një dhomëshe. Në immoscout24.de, dhe immowelt.de/ mund të gjeni banesa/shtëpi për t’i marrë me qira ose për t’i blerë banesë ose shtëpi.

Në marrjen me qira të ndonjë dhome/banesë/shtëpi duhet të kërkoni se a mudn të bëhet Anmeldung, pa të mos e merrni me qira asnjë dhomë/banesë/shtëpi me qira.

Pa e vizituar ose vizitë në linjë nuk bën ta merrni fare me qira atë dhomë/banesë/shtëpi me qira. Me rastin e pagesë së depozitës së sigurisë dhe qirasë ju duhet ta merrni qelësin e dhomës/banesës/shtëpisë. Depozita e sigurisë mund të ndahet deri në tre pjesë të pagesës. Në në shtëpi të ndarë me të tjerë ka rregull të mirëmbajtjes së dhomës/banesës/shtëpisë ato duhet të mirëmbahen si në rastin e pastërsisë së dhomës, korridorit, dhomës ditore, kuzhinës, tualetit dhe banjo duhet të bëhet një orarë javor që do të mirëmbahen këto gjëra.

Këtu do të shohim pamjet e uebfaqeve

WG-Suche

Ebay Kleinenanzeigen

WG Gesucht

Ebay Kleinenanzeigen


Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: