Where to find rooms, flats or houses in Germany for rent or purchase

Most people who arrive in Germany ask a variety of questions, including the question of where to live. In most cases those persons do not speak German and consequently can easily become victims of online fraud. Renting can be unlimited or usually limited to six months. There is a possibility of contract extension. If you …

Ku mund të gjenden dhoma, banesa ose shtëpia në Gjermani me qëra apo blerje

Shumica e njerëve që arrijnë në Gjermani shtronjë pyetje të ndryshme e ndër to gravitojnë pyetja për një vend banimi. Në të shumtën e rasteve ata persona nuk e flasin gjuhën gjermane dhe rrjedhimisht mund të bëhen lehtë viktimë e mashtrimit në internet. Marrja me qira mund të jetë e pakufizuar ose e kufizuar rëndom …

EU Enlargment to 37 states

In today’s meeting with several guys talking about EU Enlargment on the meeting there were people form Austria, Ukraine, North Macedonia. Initially, I had to tell something about me and Kosovo. Later, I told that I have worked on changing the goverment of Kosovo so we succeeded. Later I was asked if Kosovo supports Ukraine …

Ndërrimi i viteve 2021 në 2022

Që në fillim të pandemisë COVID-19 pata shkruar që dhuna familjare do të ketë rritje të madhe. Që nga fillimi i pandemisë keni pasur raste të shumta të dhunës familjare. Ka pasur edhe vrasje të gruas si dhe raste ku e gjithë familja është vrarë. Kjo temë duhet të trajtohet seriozisht edhe gjatë vitit 2022 …

Përditësimi nga Windows 10 Pro në Windows 11 Pro

Së pari duhet ta shkarkoni programin për vlerësimin e kompjuterit tuaj. Për më shumë lexojeni update on Windows 11 minimum system requirements and the pc health-check-app Kompjuteri i juaj duhet të ketë Modulin TPM 2.0 sepse pa të nuk është i mundur instalimi direkt i Windows 11. Pastaj nëse keni kartelë grafike Nvidia 550 TI …

First steps after you come to Germany

Initially do you speak any Germane? After you rent a place to stay your renter has to provide you with an Attestation for renting the place Wohnungsübergabebestätigung together with the rent contract. The documents that are needed to arrive up to the permit to stay: Wohnungsübergabebestätigung Rent contract City hall registration Anmeldung, Identification tax number …