Programimi në Python

Përshëndetje ky është një mësim i thjeshtë se si të përdorim klasë e Python dhe të ruajmë të dhëna në bazën e të dhënave MySQL ose MariaDB. Kodi:   # coding=utf8 # importimi i ndërlidhësit të mysql dhe riemërtimi i saj si mariadb import mysql.connector as mariadb # Klasa Person class Person(): cursor = 0; … More Programimi në Python

Programi im i parë komplet i bërë në Turbo Pascal 1999

(****************************************************************************) { Ahmet Murati, Detyra 1, Kursi 1d} { Punuar me TPX.EXE p‰r shkak se Turbo.exe jep k‰t‰ mesazh: } { Not enough memory to run program } (****************************************************************************) program Detyra; (****************************************************************************) { Librarit‰ q‰ is shfryt‰zon programi } uses Graph,Crt, TutConst, Drivers, Objects, Views, Menus, App, MsgBox; (****************************************************************************) { Blloku p‰r deklarimin i Tipeve … More Programi im i parë komplet i bërë në Turbo Pascal 1999

Problems with Gmail password in Chrome – Solution.

Initially posted on LinkedIn under my account on October 31, 2016. Since over several weeks I had to change the passwords because due to many long days I did not remember the password. Nor the Google Chrome. Last night, after a long day, I decided to check on internet if there is a solution to resolve … More Problems with Gmail password in Chrome – Solution.

Gjeokodim i mbrapshtë me Google dhe Excel

Ky tutorial i shkurtë do t’iu mundësojë se si të punoni me skedarët Excel direkt nga C# përmes librarisë interop të Excel që ofrohet nga Microsoft. Pastaj, në të shkruan edhe si të shkruhet në qeliza të dëshiruara të skedarit Excel. Gjithashtu, në këtë tutorial do të mësohet se si të konsumohet një JSON dhe të … More Gjeokodim i mbrapshtë me Google dhe Excel

VoCore: Kompjuteri Mini Linux

Burimi: https://deals.geekwire.com/sales/vocore-dock-a-coin-sized-linux-computer?utm_source=geekwire.com&utm_medium=referral&utm_campaign=vocore-dock-a-coin-sized-linux-computer Përshkrimi Pllakat mini kompjuter po bëhen dita ditës më të popullarizuara—por asnjëra nuk ka qenë kaq e vogël dhe eevolitshme si VoCore. Me këtë mini makinë Linux, ju mund ta bëni një router të vogël, të shpikni pajisje të reja, ndërtoni një pllakë amë, ose ripërdorni altoparlantët tuaj në një version të mençur pa tela. Dimensionet … More VoCore: Kompjuteri Mini Linux

Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype

Nëse keni pas rast të shihni reklama të padëshiruara në dritaren e Skype një nga mënyrat më të lehta për ta bllokuar këtë është ta hapni skedarin hosts nga C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts por me privilegje administrative pasi që nuk ju lejon ta ruani   Aty e shtoni rreshtin në vijim 127.0.0.1:8084 https://apps.skype.com edhe me këtë sa herë … More Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype

Adobe konfirmon cënueshmëri te madh në Flash . Mënyra e vetme të jeni të sigurt largojeni Adobe Flash nga kompjuteri

Vetëm pas një ditë që Adobe plasoi përditësime për programet e veta është gjetur një lëshim serioz në Adobe Flash Player për më shumë “Një cënueshmëri kritike (CVE-2015-7645) është identifikuar në Adobe Flash Player 19.0.0.207 si dhe në versioniet paraprake  për  Windows, Macintosh dhe Linux,” Adobe shkroi në një bulletin sigurie të postuar në uebfaqene. “Eksploatim i suksesshëm mund të … More Adobe konfirmon cënueshmëri te madh në Flash . Mënyra e vetme të jeni të sigurt largojeni Adobe Flash nga kompjuteri

Pak hapësirë të lirë në disk? Ja një mundësi se si t’i listoni të gjitha skedarët me kapacitetin e tyre.

Keni problem me kapacitet të mëdha të dokumenteve por përtoni t’i gjeni ato duke shfletuar një nga një dosje (directory). Këtë program e zhvillova me anë të ca kodeve nga interneti por të përmirësuara pak që të përshtatet qëllimit tim dhe e shihni se cilat dosje janë me GB e cilat me MB. Programi mund … More Pak hapësirë të lirë në disk? Ja një mundësi se si t’i listoni të gjitha skedarët me kapacitetin e tyre.