Ditët e para të minimin të Crypto

Siç dihet ka disa mënyra të minimin përmes pajisjeve tona si kompjuter desktop, laptop si dhe minim online përmes telefonave – Smartphone. Në kompjuter mund të bëhet minim përmes procesorit por duhet ta keni parasysh që duhet të jetë një procesor më i ri që të përfitoni sa më shumë. Ndërsa sa i përket kartelës …

Si të minohet Solano në kompjuter

Së pari duhet ta bëni një llogari bankare në Coinbase pastaj shkoni gjeni Solano dhe klikoni te Wallet aty e gjeni Deposit dhe ju del adresa e wallet të Solano https://www.coinbase.com/join/murati_7 dhe pastaj ta kopjoni wallet adresën e SHIBA INU në Coinbase pastaj shkoni te Unminable.com https://unmineable.com/?ref=0js0-ds49. Te Unminable duhet ta ngjitni adresën e wallet …

Si të minohet Shiba INU në kompjuter

Së pari duhet ta bëni një llogari bankare në Coinbase https://www.coinbase.com/join/murati_7 dhe pastaj ta kopjoni wallet adresën e SHIBA INU në Coinbase pastaj shkoni te Unminable.com https://unmineable.com/?ref=0js0-ds49. Te Unminable duhet ta ngjitni adresën e SHIBA INU të Coinbase dhe aty e gjeneron një ardesë të re që nuk shihet adresa e Wallet fare. Konfigurimi minmal …