Alkimia e dashurisë, Alchemy of love

Alkimia e dashurisë Nga Ahmet Murati Isha i zhytur në pluhurin e vetmisë Kur erdhe ti dhe pastrove pluhurin me zërin tënd të butë ti madje e hape zemrën time Isha i zhytur në oqean kur ti erdhe të më ndriçoje mua thellë në oqean sytë e tu më udhëhoqën në sipërfaqe Pra, unë mundja …

Mësimi i gjuhës gjermane përmes disa Kanaleve në YouTube

Learn German with Anja Zonja Anja ofron kurse gjuhe gjermane që nga niveli A1 deri në B1 Kanali i saj është ky në vijim Kliko këtu për ta hapur Learn German with Anja Easy German Për ata që e dinë gjuhën angleze dhe duan ta mësojnë gjuhën gjermane, ky kanal në videot e tyre i …

Rezultatet e (pa)besueshëm

Me shkas të rezultateve nga testi i arritshmërisë – maturës ku rezultati në raport me lëndën e gjuhës shqipe dhe asaj angleze ishte i pafavorshëm. Problemi qëndron që këta fëmijë pas ca vitesh martohen dhe krijojnë familje e çfarë niveli të gjuhës do të kenë fëmijët e tyre. Mos njohja e mjaftueshme e gjuhës amtare …

Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer

Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson, we are going to learn for auxiliary verbs in the imperfect tense. Dans la secondair leçon, nous allons apprendre les verbes auxiliaires dans l’imperfait. In der zweitem …

Përshëndetje, ky është mësimi i parë

Në mësimin e parë do të mësojmë për përemrat vetor si dhe foljet ndihmëse në kohën e tashme. U prvoj lekciji ćemo naučiti lične zamjenice i pomoćnog glagola u sadašnjem vremenu. In the first lesson we are going to learn for personal pronouns and also auxiliary verbs in present tense. Dans la première leçon, nous …