A story of my life as a leader

A part of my history We were taking part on Euroby Championship for robot soccer back in 2008 in Zürich, Switzerland and Linz, Austria #euroby2008. The Swiss embassy did not issued the visa to take part in the championship despite we had booked the hotel, we had the official invitation from the organizers. So, we did …

Samsung Galax S10 dhe Android 11 problemet me rrjet dhe zgjidhja e problemit.

Pasi që u bë përditësimi i Android 11 në Samsung Galaxy S10 u vërejt që nuk mund të kyçesh më në rrjetin pa tela Wi-fi. Sot, në mëngjes hulumtova dhe e gjeta zgjidhjen e problemit.Së pari duhet ta keni fjalëkalimin e rrjetit Wi-Fi dhe ta ndërroni disa nga cilësimet e tij.Te rrjeti duhet ta mbani …

Disa nga pikat kyçe që do të bëheshin gjatë këtij mandati.

Rëndom, unë në blogun tim nuk shkruaj për politikë por rasti i 25 marsit 2020 nuk bënë ta merr rrota e historisë dhe të zhduket në eterin e pangopshëm e të na dukej se asgjë nuk ka ndodhur. Por ky shënim të duhet të lexohet dhe shpërndahet sa më shumë që të jetë i mundur. …

Pyetjet e shpeshta nga Enti për të huajt Mynih

Pyetjet e shpeshta Në bazë të zhvillimeve aktuale në lidhje me përhapjen e COVID-19 KVR është e mbyllur. Si e përfitojë një termin zëvendësues? Kur të jetë hapur Enti për të huajt përsëri. Lejeqëndrimi/Viza më skadon. Tani çfarë? Ne ju dërgojmë një çertifikatë në lidhje me lejeqëndrimin tuaj. Kjo vlen deri sa të jetë hapur …

Informationen zum Anerkennungsverfahren für Diplome aus dem Kosovo

Zuerst müssen Sie die Website von KMK Anabin besuchen. URL: https://anabin.kmk.org/anabin.html Sie müssen dorthin gehen und das Formular dort ausfüllen und dann an die E-Mail senden. Sie müssen dieses Dokument eingeben und wenn Sie die erforderlichen Dokumente zusammenfassen, müssen Sie dieses Dokument beifügen, da es den Tracking-Code Ihres Betreffs enthält. Ohne dieses Dokument werden die …