Pjesë nga historia dhe fetë e pranishme në rajon Excerpts from the history and religions present in the region

Filimisht Ilirët kanë besuar në shumë zotë, gjëra të ndryshme, siç është koka e gjarpërit. Kjo dëshmon që Ilirët ishin politeist. Pas pushtimit romak të Ilirisë që përfundoi në vitin 168 P.E.S. Me përfundimin e procesit të pushtimit të tërë Ilirisë, romakët krijuan së pari krahinën Iliria. Për më shumë se 450 vitesh që pas …

Sllavët dhe qasja e tyre ndaj ilirëve/shqiptarëve ndër shekuj

Sllavët dhe qasja e tyre ndaj ilirëve/shqiptarëve ndër shekuj | Slavs and their approach to the Illyrians/Albanians through centuries (read below) Pas sulmeve të njëpasnjëshme me qëllim të plaçkitjes të fiseve veriore siç ishte gotët, vizigotët, hunët e të tjerë, iu suleshin Ballkanit pas shekullit të IV E.S., duke vjedhur ç’të mundnin pasi që jugu …

Prija e duhanit në përmasa drastike

Marketingu i duhanit duhet të ndalohet që as në gazeta, mediume radio apo televizive, ueb faqe dhe shkelësit duhet të dënohen me 5 vjet burg efektiv pa leje për t’iu zvogëluar dënimi. Dënimet për lokalet që pihet duhan duhet të jeni 1) dënimi i parë 5’000.00 €, 2) i dyti 10’000.00 €, 3) i treti …

Some tasks in C++

In this tutorial, you would learn the beginning of programming using C++. We do talk here for various cycles including the Fibonacci series made through the do-while cycle. // Lesson1.cpp : Sets the netry point of console application. // #include “stdafx.h” #include #include #include #include #include using namespace std; class Fibonacci { public: int a, …

Lajthitje e moderuar, gabimisht e adresuar tek unë

Lajthitje e moderuar, gabimisht e adresuar tek unë Kushtuar Serbisë Ti, lavire, që më sillesh vërdallë Ke ardhur nga viset e largëta Dëshiron të më futësh në shtratin tënd, Në atë shtrat të ndyrë nga kjasinat e djajve, Të djajve që pranë zjarrit hedhin valle E sikur ata nuk i frikësohen djegies?? Por kot, ata …