Kaltërsia e skuqur The reddish azure

Kaltërsia e skuqurNë këtë muzgedhe dielli i skuqur në largësimë bën ta kthej mendjenprapë tek ti. Në një çastmbyll sytë!…një pulëbardhëfluturon aty pranë.Në veshin timklithma e sajmë rikujtonato mbrëmjekur shëtisnimdhe sodisnimperendimin e diellitdhe thonim sedashuria e jonëkurrë nuk do të perendojë!! Buzë detit,jam edhe sotdhe sodisatje larg, diku mbi detku hëna e lë shkëlqimin e …