Samsung Galax S10 dhe Android 11 problemet me rrjet dhe zgjidhja e problemit.

Pasi që u bë përditësimi i Android 11 në Samsung Galaxy S10 u vërejt që nuk mund të kyçesh më në rrjetin pa tela Wi-fi. Sot, në mëngjes hulumtova dhe e gjeta zgjidhjen e problemit.Së pari duhet ta keni fjalëkalimin e rrjetit Wi-Fi dhe ta ndërroni disa nga cilësimet e tij.Te rrjeti duhet ta mbani …

Information about the diploma recognition process from Kosovo

First you need to consult KMK Anabin’s website.URL: https://anabin.kmk.org/anabin.html Here you have to go and complete the form there and then send it to the email. You must type this document and when you summarize the required documents, you must attach this document as it has the tracking code of your subject. Without this document, …