Shtëpia

Përshëndetje

Kjo është hapësira ime e ueb-it.

Përvoja ime: Informatiker, Biomex GmbH;
Past: 
Studied: Bachelor of Science Software Development dhe Mechatronics and Robotics at UBT – Higher Education Institution

Këtu publikoj tema të ndryshme kryesisht në lidhje me teknologjinë informative.

https://atomic-temporary-9721483.wpcomstaging.com

Kontakti:

ahmet.murati@live.com
https://www.facebook.com/ahmet.murati

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: