NFT

Non fungible Token

Nëse i keni harruar fjalëkalimin e ruajtur në Chrome

Nëse i keni të ruajtura kredencialet e ueb faqeve atëherë dhe keni harruar fjalëkaliminin e kompjuterit si dhe fjalëkalimet në Chrome janë të enkriptuara. Programi i punuar në gjuhën python versioni 3.0 së pari i mbyll të gjitha instancat Chrome dhe pastaj i liston kredencialet e tua. Që ta ekzekutoni këtë program së pari duhet …