Nëse i keni të ruajtura kredencialet e ueb faqeve atëherë dhe keni harruar fjalëkaliminin e kompjuterit si dhe fjalëkalimet në Chrome janë të enkriptuara. Programi i punuar në gjuhën python versioni 3.0 së pari i mbyll të gjitha instancat Chrome dhe pastaj i liston kredencialet e tua.

Që ta ekzekutoni këtë program së pari duhet ta keni të instaluar Python 3.0 e pastaj ta ekzekutoni atë me “python chrome-decrypter.py”

https://github.com/muratia/chrome-decrypter

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: