Featured

Përditësimi nga Windows 10 Pro në Windows 11 Pro

Së pari duhet ta shkarkoni programin për vlerësimin e kompjuterit tuaj. Për më shumë lexojeni update on Windows 11 minimum system requirements and the pc health-check-app Kompjuteri i juaj duhet të ketë Modulin TPM 2.0 sepse pa të nuk është i mundur instalimi direkt i Windows 11. Pastaj nëse keni kartelë grafike Nvidia 550 TI …

Featured

Hapat e parë pasi që të vini në Gjermani

Së pari a e flisni ndopak gjuhën gjermane? Pasi që të merrni me qira një vendbanim duhet që nga qirradhënësi tua jep një dokument Vërtetim për dhënien e vendbanimit Wohnungsübergabebestätigung së bashku me me kontratën e qiramarrjes. Dokumentet që ju duhen për të arritur deri te lejeqëndrimi: WohnungsgeberbestaetigungDownload Wohnungsübergabebestätigung Kontrata e qiramarjesAnmeldung,Numri identifikues i TaksaveNumri …

Featured

Ditët e para të minimin të Crypto

Siç dihet ka disa mënyra të minimin përmes pajisjeve tona si kompjuter desktop, laptop si dhe minim online përmes telefonave - Smartphone. Në kompjuter mund të bëhet minim përmes procesorit por duhet ta keni parasysh që duhet të jetë një procesor më i ri që të përfitoni sa më shumë. Ndërsa sa i përket kartelës …

Featured

Si të minohet Solano në kompjuter

Së pari duhet ta bëni një llogari bankare në Coinbase pastaj shkoni gjeni Solano dhe klikoni te Wallet aty e gjeni Deposit dhe ju del adresa e wallet të Solano https://www.coinbase.com/join/murati_7 dhe pastaj ta kopjoni wallet adresën e SHIBA INU në Coinbase pastaj shkoni te Unminable.com https://unmineable.com/?ref=0js0-ds49. Te Unminable duhet ta ngjitni adresën e wallet …

Featured

Si të minohet Shiba INU në kompjuter

Së pari duhet ta bëni një llogari bankare në Coinbase https://www.coinbase.com/join/murati_7 dhe pastaj ta kopjoni wallet adresën e SHIBA INU në Coinbase pastaj shkoni te Unminable.com https://unmineable.com/?ref=0js0-ds49. Te Unminable duhet ta ngjitni adresën e SHIBA INU të Coinbase dhe aty e gjeneron një ardesë të re që nuk shihet adresa e Wallet fare. Konfigurimi minmal …

Featured

A story of my life as a leader

A part of my history We were taking part on Euroby Championship for robot soccer back in 2008 in Zürich, Switzerland and Linz, Austria #euroby2008. The Swiss embassy did not issued the visa to take part in the championship despite we had booked the hotel, we had the official invitation from the organizers. So, we did …

Featured

Samsung Galax S10 and Android 11 problems with Wi-FI and it’s solution

Last night after I updated the Android 11 on my Samsung Galaxy S10, I noticed that the phone could not connect any longer the Wi-Fi. Today, in the morning I have looked for a resolution and I found out the solution of the problem.Initially, you should set up the Wi-Fi and to change some of …

Featured

Samsung Galax S10 dhe Android 11 problemet me rrjet dhe zgjidhja e problemit.

Pasi që u bë përditësimi i Android 11 në Samsung Galaxy S10 u vërejt që nuk mund të kyçesh më në rrjetin pa tela Wi-fi. Sot, në mëngjes hulumtova dhe e gjeta zgjidhjen e problemit.Së pari duhet ta keni fjalëkalimin e rrjetit Wi-Fi dhe ta ndërroni disa nga cilësimet e tij.Te rrjeti duhet ta mbani …

Featured

Pyetjet e shpeshta nga Enti për të huajt Mynih

Pyetjet e shpeshta Në bazë të zhvillimeve aktuale në lidhje me përhapjen e COVID-19 KVR është e mbyllur. Si e përfitojë një termin zëvendësues? Kur të jetë hapur Enti për të huajt përsëri. Lejeqëndrimi/Viza më skadon. Tani çfarë? Ne ju dërgojmë një çertifikatë në lidhje me lejeqëndrimin tuaj. Kjo vlen deri sa të jetë hapur …

Featured

Votimi preliminar i LVV sipas komunave dhe listë e renditur

Komuna Përqindja Gjilan 39.70% Prishtinë 37.23% Hani I Elezit 36.62% Podujevë 34.39% Ferizaj 34.34% Kaçanik 34.25% Mitrovicë e Jugut 33.70% Vushtrri 32.98% Viti 31.11% Gjakovë 30.84% Kamenicë 30.69% Fushë Kosovë 29.30% Shtime 27.48% Prizren 26.31% Obiliq 25.02% Pejë 21.57% Rahovec 21.29% Lipjan 19.58% Suharekë 16.71% Malishevë 12.89% Istog 12.88% Gllogovc 11.06% Dragash 11.03% Novobërdë 10.88% …

Featured

The kidnapped ant

Once upon the time, there was a happy family of ants, they ate, worked and played all together. The parents had two children, one of them was a daughter other was a son. One day they were playing nearby seashore, there comes a beetle and it grabs the tiny and poor female ant. The boy …

Featured

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të madhe të punëve ditore. Të lidhurit e kompjuterit me botën e internetit, që ofron një mori të mirash, por edhe një mori të këqijash, hap …

Where to find rooms, flats or houses in Germany for rent or purchase

Most people who arrive in Germany ask a variety of questions, including the question of where to live. In most cases those persons do not speak German and consequently can easily become victims of online fraud. Renting can be unlimited or usually limited to six months. There is a possibility of contract extension. If you …

Ku mund të gjenden dhoma, banesa ose shtëpia në Gjermani me qëra apo blerje

Shumica e njerëve që arrijnë në Gjermani shtronjë pyetje të ndryshme e ndër to gravitojnë pyetja për një vend banimi. Në të shumtën e rasteve ata persona nuk e flasin gjuhën gjermane dhe rrjedhimisht mund të bëhen lehtë viktimë e mashtrimit në internet. Marrja me qira mund të jetë e pakufizuar ose e kufizuar rëndom …

Përllogaritje

Serbia duhet të paguaj për secilin shqiptarë që nga 18 vjet deri në moshën 65 vjeçare për çdo shqiptarë që nga 1877 që është maltretuar deri në vrasje.Një mijë euro në muaj prej moshës 18 vjeçare deri në moshën 65 vjeç që do t'i kishin pasur. Dhe rrjedhimisht më ser ia nuk do të mund …

EU Enlargment to 37 states

In today's meeting with several guys talking about EU Enlargment on the meeting there were people form Austria, Ukraine, North Macedonia. Initially, I had to tell something about me and Kosovo. Later, I told that I have worked on changing the goverment of Kosovo so we succeeded. Later I was asked if Kosovo supports Ukraine …

Loja e shahut

Loja e shahut është një lojë strategjike që përmes zhdërvjelërsisë së trurit arrijmë të fitojmë lojën. Shahu luhet në një sipërfaqe katërore që të paktën e ka hapësirën e ndarë në tetë shtylla dhe tetë rreshta. Pjesët e lojës së shahut janë piuni, topi, kalorësi, oficeri, mbreti dhe mbretëresha. Piunët mund të luajnë një ose …

Kujtime

Unë me vetëdëshirë kam dal në qytet që nga mosha 3 vjeçare që t'a blija gazetën ditore Rilindja që atëbotë shtypej në Prishtinë. Ende më kujtohen shkronja të kaltërta të titullit Rilindja si dhe disa nga temat që shqyrtoheshin. Më kanë pyetur disa persona se a mbajë mend diçka nga ajo kohë u pata thënë …

Ndërrimi i viteve 2021 në 2022

Që në fillim të pandemisë COVID-19 pata shkruar që dhuna familjare do të ketë rritje të madhe. Që nga fillimi i pandemisë keni pasur raste të shumta të dhunës familjare. Ka pasur edhe vrasje të gruas si dhe raste ku e gjithë familja është vrarë. Kjo temë duhet të trajtohet seriozisht edhe gjatë vitit 2022 …

First steps after you come to Germany

Initially do you speak any Germane? After you rent a place to stay your renter has to provide you with an Attestation for renting the place Wohnungsübergabebestätigung together with the rent contract. The documents that are needed to arrive up to the permit to stay: Wohnungsübergabebestätigung Rent contractCity hall registration Anmeldung,Identification tax number Steueridentifikationsnummer Pension …

%d bloggers like this: