Vet reproduktimi i videove në Facebook

Së fundi është vërejtur që në Facebook videot po fillojnë sapo a kesh atë brenda kuadrantit të ekranit. Nëse kjo ju pengon atëherë hapeni vjegëzën në vijim: https://www.facebook.com/settings?tab=videos Dhe te Auto-Play Videos në fund ku këtu shihet “Off” klikoni dhe zgjedhni opsionin që iu përshtatet. Nëse doni t’i ndalni vet reproduktinmin e videove atëherë zgjidheni …