Ditët e para të minimin të Crypto

Siç dihet ka disa mënyra të minimin përmes pajisjeve tona si kompjuter desktop, laptop si dhe minim online përmes telefonave – Smartphone. Në kompjuter mund të bëhet minim përmes procesorit por duhet ta keni parasysh që duhet të jetë një procesor më i ri që të përfitoni sa më shumë. Ndërsa sa i përket kartelës …