Ndërrimi i viteve 2021 në 2022

Që në fillim të pandemisë COVID-19 pata shkruar që dhuna familjare do të ketë rritje të madhe. Që nga fillimi i pandemisë keni pasur raste të shumta të dhunës familjare. Ka pasur edhe vrasje të gruas si dhe raste ku e gjithë familja është vrarë. Kjo temë duhet të trajtohet seriozisht edhe gjatë vitit 2022 …