Për ty, For you

Për ty Kam ikur kthinave e laqeve të pakalueshëm Të të gjeja ty Ti që më kishe ikur Duke ndjekur shkëlqimin e Hënës E veshur në petkun e të Përhiturës Por, dielli të solli mu këtu, pranë shtëpisë së ëndrrave të dashurisë For you I escaped the alcove and the impassable traps To find you You who’d …