Përshëndetje

Kjo është hapësira ime e ueb-it.

Përvoja ime: Quality Engineer, Wirecard;
 
 
 
Past: 
GM-250x250-BIT-ENG-Banner
Studied: Bachelor of Science Software Development dhe Mechatronics and Robotics at UBT – Higher Education Institution
 

Këtu publikoj tema të ndryshme kryesisht në lidhje me teknologjinë informative.

https://ahmetmurati.com

Kontakti:

ahmet.murati@live.com
https://www.facebook.com/ahmet.murati

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: