Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype

Nëse keni pas rast të shihni reklama të padëshiruara në dritaren e Skype një nga mënyrat më të lehta për ta bllokuar këtë është ta hapni skedarin hosts nga C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts por me privilegje administrative pasi që nuk ju lejon ta ruani   Aty e shtoni rreshtin në vijim 127.0.0.1:8084 https://apps.skype.com edhe me këtë sa herë … More Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype

Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve

Në botën e tanishme shfrytëzimi i kompjuterëve është bërë më se i domosdoshëm në shumë aspekte të jetës saqë çdo moment e shfrytëzojmë kompjuterin për të kryer një pjesë të madhe të punëve ditore. Të lidhurit e kompjuterit me botën e internetit, që ofron një mori të mirash, por edhe një mori të këqijash, hap … More Ca shpjegime në lidhje me sigurinë e kompjuterëve