Serbia duhet të paguaj për secilin shqiptarë që nga 18 vjet deri në moshën 65 vjeçare për çdo shqiptarë që nga 1877 që është maltretuar deri në vrasje.
Një mijë euro në muaj prej moshës 18 vjeçare deri në moshën 65 vjeç që do t’i kishin pasur. Dhe rrjedhimisht më ser ia nuk do të mund të bëjë më kurrë luftë.
Atëherë Serbia duhet të paguaj 312’000’000’000 € ose për çdo ditë nga mos pagesa 300 % dënimi

2'000 * 12 muaj = 24'000 €
24'000 € * 65 vite punë  = 1'560'000 €
1560000*200'000 njerëz të vrarë = 312'000'000'000 €
pra
312 miliarda euro

Pra 312 miliardë euro që do të shkonin në buxhetin e Republikës së Kosovës. Me këtë buxhet Kosova ia kalon Serbisë me qindra herë. Në rast nëse Serbia nuk e paguan këtë atëherë pas publikimit të këtij dënimi të Serbisë çmimi do të rritet 300% për çdo ditë vonesë. Në paqtë llogari Serbia le ta shtyjë.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: