Nata e bardhë

Nata e bardhë

Një natë e bardhë
Kishte ardhur
Së bashku me të
Nga atje larg
Në afërsi
Se dashuria të të ngrohë
Dhe dimri nuk ka fare vend
Mes teje dhe meje

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: