Kombi

Le të fillojmë me fazën e krijimit të kombeve diku nja 150 vite
Kombi krijohet kur ka elemente unike kulturore/socilogjike/socio antropologjike/gjuhë, territor etj. Si të shkosh mbrapa para 1945 para se 30 % i territorit të Shqipërisë veriore iu dha Serbisë. Përveç tjerash kemi histori të përbashkët me Shqipërinë. Heronjtë mund mund të ndahen se një subjekt politik po dashka të marr lavdatën e krijimit të një pseudo shteti/kombi.

Published by amurati

I am a software developer, translator and poetry writer soon also a novel to be turned into a movie

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: